Sosyal Bilimleri Açın pdf indir Pdf indir-Sosyal Bilimleri Açın pdf indir Pdf Oku-Sosyal Bilimleri Açın pdf indir Pdf Kitap

Sosyal Bilimleri Açın pdf indir

Sosyal Bilimleri Açın pdf indir

Bilginin sosyal olarak kurulmuş olması gerçeği, daha geçerli bilgiye ulaşmanın da ancak sosyal olarak mümkün olması anlamına gelir. Bilginin sosyal temelleri olduğunu kabul etmek, nesnellik kavramıyla çelişkili değildir. Tam tersine, biz, geçmişteki uygulamalara yönelik eleştirileri değerlendirerek ve hakikaten daha çoğulcu ve evrenselci yapılar kurarak yapılacak bir yeniden yapılandırmanın, sosyal bilimlerin nesnelliğini arttırabileceğine inanıyoruz. Bu raporda üç şeyi göstermeye çalıştık.
Birincisi, bir bilgi biçimi olarak sosyal bilimin nasıl tarihsel olarak oluştuğu ve neden, onsekizinci yüzyıl sonundan 1945’e uzanan süreçte, görece standart bir dizi disipline ayrıştığıdır.
İkincisi, 1945’ten bu yana dünya genelinde meydana gelen gelişmelerin bu entellektüel işbölümüyle ilgili ne gibi sorular sorulmasına yol açtığı ve böylece bir önceki dönemde yerli yerine oturtulan örgütlenme yapısını yeniden tartışma gündemine getirdiğidir.
Üçüncüsü de, son yıllarda çok tartışılan bir dizi temel entellektüel soruyu açımlayarak, “şimdi nasıl bir sosyal bilim?” sorusuna cevap oluşturmakta daha ileri gidebilmek için bize optimal görünen bir tavır belirlemektir.
Sonuçta, sosyal bilimlerin bu tarihin ve yakın dönem tartışmalarının ışığında yeniden yapılandırılmasını tartışmak istiyoruz. Önerebileceğimiz basit, açık seçik formüllerimiz yok; sadece bize doğru yönde ilerlememize yardımcı olacakmış gibi görünen birkaç tartışmaya açık önerimiz var.>-
Gulbenkian Komisyonu

Son birkaç yıldır, çok tartışılan bir dizi temel entelektüel soru ortaya attık ve şimdi sosyal bilim sorularına nasıl cevap vereceğimiz konusunda iyimser bir tavır belirlemeyi hedefliyoruz. Sonuçta, sosyal bilimlerin yeniden yapılandırılmasını, bu tarihin ve son taslakların ışığı altında tartışmak istiyoruz. Tavsiye edebileceğimiz basit ve açık formülümüz yok, ancak ilerlememize yardımcı olacak birkaç tartışmalı öneri. Rapordan

Pdf Kitap İndir:

Benzer Kitaplar

1 Response

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir