Pdf kitap indir ve oku-Pdf kitapları indir-Pdf Kitap indir-Pdf Kitap Oku

Pdf kitap indir ve oku-Pdf kitapları indir-Pdf Kitap indir-Pdf Kitap Oku

1

Türk Kültür Tarihi pdf indir

Türk Kültür Tarihi pdf indir “Tarih, zaman boyutu içinde toplumsal yaşamın her yöndeki gelişme ve değişmelerini sergileyen bir alan olduğu için biz de Türk kültürünü bu açıdan ele almış bulunuyoruz… 1976’dan bu yana DTCF’de...

1

Türk İnkılap Tarihi pdf indir

Türk İnkılap Tarihi pdf indir Bu çalışmanın amacı, yarının Türkiye’sinde önemli görevler üstlenmeye aday üniversite gençliğine Türk milleti için haklı bir övünç kaynağı olan Türk İnkılâbının anlam ve önemini anlatmak ve kavratmaktır. Bunun için...

1

Tarih-Lenk pdf indir

Tarih-Lenk pdf indir Artık, tarih namına bildiklerinizin doğruluğundan kuşkulanmanın zamanı geldi… II. Abdülhamid’in, Osmanlı’da telgrafın ne zaman kullanılmaya başladığını veya 93 Harbi’nde kendi ülkesinin kimlerle savaştığını dahi bilmediğini biliyor muydunuz? Gazi Osman Paşa’nın Plevne...

1

Sümer ve Sümerler pdf indir

Sümer ve Sümerler pdf indir Eski uygarlıkların en iyi bilinenlerinden biri olan Mezopotamya, okuryazar, kentli bir kültürü ve son derece gelişmiş siyasi kurumları olan bir uygarlığı yarattı. Crawford, en güncel tarihi ve arkeolojik kaynakların...

0

Selçuklular ve İslamiyet pdf indir

Selçuklular ve İslamiyet pdf indir Türklerin İslâm medeniyetine girişleri, doğurduğu neticeler itibariyle, yalnız Türk ve İslâm tarihinin değil dünya tarihinin de en büyük hâdiselerinden biridir. Bunun millî bünye üzerinde meydana getirdiği neticenin tetkikinden doğacak...

0

Rumeli’ye Elveda pdf indir

Rumeli’ye Elveda pdf indir Taha Akyol, Osmanlı İmparatorluğu’nun 500 yıl idare ettiği Rumeli’de birkaç hafta içinde çöküşünün askeri, toplumsal ve siyasal sebeplerine ışık tutarak, önemli bir çalışmaya imza atıyor. Taha Akyol, Osmanlı İmparatorluğu’nun sonunu...

0

Osmanlı’da Savaş ve Serhad pdf indir

Osmanlı’da Savaş ve Serhad pdf indir Dünyada Osmanlı Askeri Tarihi denince akla gelen ilk isimlerden biri Dr. Gábor Ágoston… Farklı milliyetten olan bir tarihçinin gözünden Osmanlı tarihimize bakacak ve Avrupa tarihine imzasını atmış Osmanlı’nın...

Osmanlı’da İsyan İklimi pdf indir 0

Osmanlı’da İsyan İklimi pdf indir

Osmanlı’da İsyan İklimi pdf indir Osmanlı topraklarında 1591-1595 döneminde yaşanan, son 600 yılın en uzun süreli kuraklığından sonra 1596’da Anadolu’daki yıkıcı Celâli İsyanı patlak verdi. Bu bir tesadüf müydü? Bu kitapta anlatılanlar, “Küçük Buzul...

1

Osmanlı İmparatorluğu 1700-1922 pdf indir

Osmanlı İmparatorluğu 1700-1922 pdf indir Osmanlı İmparatorluğu’nun tarihi son yıllarda çeşitli ülkelerde yeni yaklaşımlarla ele alınıp inceleniyor, yeni inceleme alanları ortaya çıkıyor. Artık Osmanlı tarihinin yalnızca siyasal yönü üzerinde durulmuyor; ekonomik, toplumsal, kültürel vb....

0

Osmanlı Eğitim Mirası pdf indir

Osmanlı Eğitim Mirası pdf indir Eğitim, bir kelimeyle akla gelebilen her şeyi kapsayıcı ve bilgiç bir bakışla izah ettiğini düşünenler için anahtar bir kavram. Eğitim, üzerinde kolayca yazılıp çizilen, hemen herkesin görüş belirttiği, bu...