Pdf kitap indir ve oku-Pdf kitapları indir-Pdf Kitap indir-Pdf Kitap Oku

Pdf kitap indir ve oku-Pdf kitapları indir-Pdf Kitap indir-Pdf Kitap Oku

1

İmaj ve Takva pdf indir

İmaj ve Takva pdf indir Fatma Barbarosoğlu, Takva’daki İslam ve Alternatif Kamu Görevleri; Bu arayışta kamusal alanı dönüştürme girişimleri; Hâkim halk, yakın çekim fotoğrafları bağlamında eklem ve görüntü iltica süreçlerini analiz ediyor. Heyecan, umudunu...

0

Haset ve Şükran pdf indir

Haset ve Şükran pdf indir “Nesne İlişkileri” okulunun kurucusu Melanie Klein, Freud’dan sonra psikoanalizin tarihindeki en etkili teorisyenlerin ön sıralarında yer almaktadır. Kendisini sadık bir Freudcu yorumcu olarak sunmanın yanı sıra klasik teoriden büyük...

1

Gösteri Toplumu pdf indir

Gösteri Toplumu pdf indir Guy Debord, 20. yüzyılın ikinci yarısının en önemli kişiliği ve rahiplerinden biri; yaşamı medeniyetin uzaklığından uzak ve gizlice gitti. Gösteriyi katılmak radikal reddetme! Debord’un Gösteri Topluluğu kitabı, yıkıcı olduğu kadar...

0

Anadolu Uygarlıkları pdf indir

Anadolu Uygarlıkları pdf indir Tarih boyunca birçok önemli uygarlığa ev sahipliği yapan Anadolu, başta Hititler, Frigler, Urartular olmak üzere, günümüzde tam olarak ortaya çıkarılmamışonlarca medeniyeti ve kavimleri ile dünya tarihinde birçok “ilk”e şahitlik etmiştir....

0

Yamuk Bakmak pdf indir

Yamuk Bakmak pdf indir Hitchcock filmleri, Stephen King, korku, bilim kurgu ve dedektif hikayeleri, popüler romantik romanlar, çağdaş kitle kültürü, Stalinist pornografi, Resmi Demokrasi, sonra Lacan, Hegel, Kant, Sade ve diğerleri … hep birlikte....

0

Toplumsal Cinsiyet pdf indir

Toplumsal Cinsiyet pdf indir Toplumun değer yargılarının yol açtığı çifte standart … Hem erkekler hem de kadınların sosyal, ekonomik ve psikolojik davranışlarından yola çıkan Zehra Yasin Dökmen, sorunların toplumun her iki cinsiyetten farklı kurallar...

0

Toplumsal Araştırma Yöntemleri pdf indir

Toplumsal Araştırma Yöntemleri pdf indir Sosyal araştırmanın önemli bir süreç olduğunu gösteren bu kitap, moda, acil durum ve kamuoyu araştırmalarıyla ilgili endişelerin olumsuz etkilerine karşı kritik bilimsel perspektifin korunmasına yardımcı oluyor. Sosyal araştırma basit...

0

Modern Kültürde Çatışma pdf indir

Modern Kültürde Çatışma pdf indir Simmel yaşadığı zaman tanık olduğu büyük fedakarlık -en modernite-şehrin sakinlerinin kültürel haritasını, kişinin yalnızlığını çiziyor. Bu harita ile sosyolojinin sosyal bilimlerdeki yerini belirler ve eleştirel düşünme, kültürel teori ve...

0

Devlet Söyleminde Kürt Sorunu pdf indir

Devlet Söyleminde Kürt Sorunu pdf indir İkinci binyılın sonuna gelinirken Türkiye’nin herhalde en ‘ağır’ meselesi olan Kürt meselesinin boyutlanmasında, çözümsüzleşmesinde, giderek ‘sözü tüketmesinde’, devletin bu konuya bakışı kuşkusuz kilit önemdedir. Bu bakışın dillere yerleşmiş...