Pdf kitap indir ve oku-Pdf kitapları indir-Pdf Kitap indir-Pdf Kitap Oku

Pdf kitap indir ve oku-Pdf kitapları indir-Pdf Kitap indir-Pdf Kitap Oku

0

Ah Şu Biz Kara Bıyıklı Türkler Pdf indir

Fransız tarihçi Prof. Claude Cahen, “Türkler, atalarının göçebe olmasından bir eziklik duyarlar.” diyor. Gerçekten, Anadolu’ya ayak bastığımızta 11. yüzyıldan bu yana, gerek Selçukluların, gerekse Osmanlıların göçebe sözcüğünü işitmeye bile katlanamayıp neredeyse dilden çıkarıp atmalarına...

0

Sessizce Şarkı Söylüyorduk Pdf indir

Tül perdenin aklığına, koltuğun leke tutmayan kadifesine, Hereke yolluğun saçaklarına tutsak olunabilir. Bir kadın, kocası yıllar önce bir kez şakacıktan boşanmaktan söz ettiği için, bu ihtimalle yaşamaya dayanamayıp günün birinde pat diye boşanmak isteyebilir....

0

Çeşm Pdf indir

Nisan Ayının ortalarına doğruydu.Akşam vakti geçmişi Konya’ya varmıştık. Mevlana Türbesine yakın bir yere durmuşuz.Gözüm içerde yemekleri söylerken ben dışarı çıkmıştım.Hz. Mevlana az ötemizdeydi. Soğuktu dışarısı.Ziyaret edemeyecek olmanın hüznü soğuk havanın etkisini unutturuyordu. Kollarımı açtım:”...

0

Kırkyama Pdf indir

Şair Nuran Kara, ilk şiir kitabı “Kırkyama” ile okurlarını selamlıyor.İşkenceye dönüşüyor,Akrep ve yelkovanın lirik dansı,Sensiz sabahlara uyanınca ben,Kırılan kemik, yırtılan ten oluyor,Yokluğunun acısıVe bitirme telaşı sarıyor,Benim için hiç başlamamış olan günü.Düşmüyorsun dilimden,Sensizliğin koca boşluğunu,Adınla...

0

İstanbul’un 100 Tekkesi Pdf indir

Tekkeler her devirde İstanbul’daki sosyal hayatın merkezinde yer almıştır. Sokakta hamallık yapanından şeyhülislamlık makamında bulunana kadar çok geniş yelpazede toplum kesimleri tekkeleri manevi bir şemsiye olarak görmüş ve haftanın belirli günlerinde gerçekleşen zikirlere dâhil...

0

İstanbul’un 100 Yayınevi Pdf indir

19.yüzyılın ortalarında itibaren Babıâli’de faaliyet göstermeye başlayan yayınevleri yıllar içerisinde önemli bazı dönüşümler geçirerek günümüze dek devam etmiştir. İstanbul’daki ilk yayınevleri, 1870’li yıllardan itibaren görülmeye başlar.1880’li yıllara gelindiğinde, yayınevlerinin sayısında bir artış ortaya çıkmıştır....

0

Osmanlı’da İlm-i Kelam Pdf indir

İslâm düşünce mirasının güçlü bir taşıyıcısı ve temsilcisi olan Osmanlı, tarih sahnesine çıkmasının hemen ardından İslâm medeniyetinin lokomotifi hâline geldi ve tevarüs ettiği bilimsel imkânları yeni bir terkiple neredeyse son asra kadar sürdürmeyi başardı....

0

Kitleleri Yeniden Düşünmek Pdf indir

Tarih ve sosyolojinin kitleler ve onun kavramsal bir araç olarak kullanımı üzerine formüle ettiği tanımlar ve açıklamalar her tarihsel dönemde farklılaşarak değişmektedir. “Kavramsal bir araç” olarak kitleler, kimi zaman faşizmi, kimi zaman bir isyanı...

1

İstanbul’da Bizans Pdf indir

On yüzyıldan fazla süregelmiş bir imparatorluğun başkenti olmuş İstanbul’daki (Constantinople) Bizans mimarisinin ve mimariye bağlı resim sanatının ele alınmaya çalışıldığı bu kitapta, kültürel arka plan sonrasında değerlendirilen bir sanat gelişmesi ortaya koyuluyor. Bu kitapla,...