Pdf kitap indir ve oku-Pdf kitapları indir-Pdf Kitap indir-Pdf Kitap Oku

Pdf kitap indir ve oku-Pdf kitapları indir-Pdf Kitap indir-Pdf Kitap Oku

Seyahatname pdf indir 0

Seyahatname pdf indir

Seyahatname pdf indir Evliya Çelebi, Geznâme’de seyahat ettiği mekanları üslubuyla açıklar. Evliya Çelebi’nin Travelnâme’i, gördü ve seyahat eden ülkeler hakkında çok önemli bilgilere sahip. Bu eser Türk kültür tarihi ve seyahat edebiyatı açısından önemli...

1

Pazarlık pdf indir

Pazarlık pdf indir 1890’lı yıllarda Yahudiler, özellikle Rusya’da Romanya ve Yunanistan’da maruz kaldıkları baskılar yüzünden bu ülkeleri terk etmek zorunda kaldılar. Mülteci oldukları ilk ülke Osmanlı Devleti oldu. Sultan II. Abdülhamid başlangıçta insani Yahudilerin...

1

Mustafa Kemal’in Ağzından Vahidettin pdf indir

Mustafa Kemal’in Ağzından Vahidettin pdf indir Mustafa Kemal’in savaş politikasına yönelik eleştirileri hem Türk hem de Alman komutanları ve tartışmaları ile dönemin en yakın tanıkları Falih Rıfkı Atay’ın bilgeliğinden bir nefes alıp okuyacak; –...

1

Musa Dağ’da Kırk Gün pdf indir

Musa Dağ’da Kırk Gün pdf indir 1915 sınır dışı edilme emrinin yaklaşan ölümün soğuk bir nefes olduğunu ve emri yerine getirmeye karar veren Antakya Ermenilerinin direniş ve kaçış hikayesine odaklanan Musa Dağ’taki yeni Kırk...

0

Korku Duvarını Yıkmak pdf indir

Korku Duvarını Yıkmak pdf indir Erzurum Kongresi kararlarından tutanağına geri alındı. Niye ya? İlk kongre Şubat 1919’da Mustafa Kemal ve Trabzon Saddam Hukuku Derneği Kazım Karabekir Paşaları’nın Anadolu’ya aday göstermediği halde neden? Minyatür bir...

Köken pdf indir 0

Köken pdf indir

Köken pdf indir Aile kavramı, ulusların, toplumun ve bireyin özünü oluşturan tarihi bir süreçtir. Her ailenin bir geçmişi vardır ve bu aynı zamanda bireyin yaşam öyküsüdür. Aile, soyın kökeninin devamını sağlayan ve evrimsel geçmişini...

1

Kanlı Gömlek pdf indir

Kanlı Gömlek pdf indir İslam Tarihinin en önemli olaylarından birini aydınlatmak için yazılmış olan bu eser, ana kaynaklar tarafından kaydedilen tarihi gerçeklere dayanıyor • Hz. Osman’ın şehitliği, • İlk Yahudi dönüşleri ile kurulan gizli...

1

Jön Türklerin Siyasi Fikirleri 1895-1908 pdf indir

Jön Türklerin Siyasi Fikirleri 1895-1908 pdf indir Şerif Mardin, düşünce, din ve siyaset sosyolojisine yaptığı katkılardan dolayı düşünce hayatımızda öncü isimlerden biridir. Yüzyılın gündeminde olan din, modernleşme ve batılılaşma gibi gerçeklerin resmi yorumlanması, geçmişlerle...

1

İnanna’nın Aşkı Sumer’de İnanç ve Kutsal Evlenme pdf indir

İnanna’nın Aşkı Sumer’de İnanç ve Kutsal Evlenme pdf indir Sümer şairlerine göre, Tanrıça Inanna, toplumun süsü olan Sümer’in mücevheridir. Ay Tanrı Nanna’nın kızıdır. Akad’taki İskad, Yahudilerin Astarte’leri, Yunanistan’daki Afrodit, Roma’daki Venüs ve yüzyıllardır çeşitli...

1

Gelenekten Geleceğe pdf indir

Gelenekten Geleceğe pdf indir Tarih bizim kör noktamız. Ona kurtulmaya çalışırken, garip bir aptalla bizi arıyor gibi görünüyor. Redd-i mirası, aslında tarihin mola vermez. Aksine, Tarim daha fazla dönüm gerektirir. Fakat bu dönüşler isteksizce...