Öteki Tarih - 1 pdf indir Pdf indir-Öteki Tarih - 1 pdf indir Pdf Oku-Öteki Tarih - 1 pdf indir Pdf Kitap

Öteki Tarih – 1 pdf indir

Öteki Tarih – 1 pdf indir

Osmanlı İmparatorluğu son 150 yılda bir dağılma sürecine girdi. Acımasız savaşlar, mağlubiyetler ve büyük insan kayıpları devletin devamı konusunda derin endişeler yarattı. İmparatorluğun çöküşünü önleme yönündeki her girişim başarısız olsa da, iktidarı ele geçiren kadrolar emperyalist güçleri ve onlarla işbirliği yapan azınlıkları tutmak eğilimindeydiler. Ancak kaçınılmaz sonuç geldi ve Osmanlı İmparatorluğu gömüldü. Cumhuriyetin kurucularının neredeyse tamamı Mustafa Kemal de dahil olmak üzere tarihin mimarı olan İttihat ve Terakki Cemiyeti üyesiydi. Daha sonra yöneticiler ideolojik yakınlarıydı.
Bu elemanlar 1923’ü sıfır noktası olarak görüyorlardı ve “Türk milleti” üretmek için iniş yaptılar ve küllerinden doğan Zümrüd-ü Anka kuşu gibi bir “Türk Cumhuriyeti devleti” oluşturdu. Bunun için tarih ve tarihçileri kullanıyorlar.
İlk önce Osmanlı İmparatorluğu’nun devamı olmadığımızı öğrendik. Ardından Mektup Devrimi, Giyim Devrimi, Türk Tarihi Tezi, Güneş Dili Teorisi gibi buluşlarla bu atılımı gerçekleştirmeye çalışmışlardır. Bu amaçla bazı olaylar atlanmış, bazıları küçümseyici ve çarpıtılmıştı.
Bazı bölümler detaylandırılmış, cilalanmış ve vurgulanmıştı. Dolayısıyla ne I. Dünya Savaşı, Sarıkamış Öğrenci, Çanakkale Savaşı, ne de 1915-1917 Ermeni Suçları, Kafkasya, Filistin ve Irak korkuları, “Arap İsyanı” ve Çerkes Ethem konusu, ne Kürtçe Isyanlar, bağımsızlık mahkemeleri, ne de 150’ler.
Konuşmak isteyenler, kendisine öğretilen şeyi sorgulamak isteyenler korkutulmuş, susturulmuştur. Bu, yakın olana kadar kesintisiz devam etti. 1980’lerden beri, küreselleşme ve bilgi teknolojilerindeki devrimler sayesinde, bilgi daha demokratik biçimde yayılmaya başlamıştır. Türkiye demokratikleşmeden payını aldı ve ona öğretilen tarihi sorgulamak zorundaydı. Bu kitap Abdülmecid’le başlar ve Birlik ve İlerleme sonuna kadar ‘diğer tarihçeye’ bakmaya çalışır.
Yeni Osmanlılar’ı gerçekten nasıl kurtarmaya çalışıyorlar, Abdulaziz nasıl öldü, Kıbrıs’ı nasıl kaybettik, 31 Mart olayını örgütleyen Hamidiye Alaylarının amacı neydi, Abdülhamid’in nasıl idare edildiği, ne mücadelesi neydi Kardeşlik, Birinci Dünya Savaşı’na neden olan, facia’da kaç çocuğu kaybettik, Ermenilerin nasıl sınır dışı edildiği, Cemal Paşa’nın Arap milliyetçiliğini tahrik ettiği ve Şerif Hüseyin isyanının arkasında kimler olduğu.

Okuyucu Yorumu
Bu iğrenç bir iş parçası. Okumanızı şiddetle tavsiye ederim. Ayşe Hür Hanim’in diğer kitaplarını okumanızı önemle tavsiye ederim. Yakın geçmişimiz hakkında aydınlanıyoruz, bilmemiz gereken çok şey var ve bu kitapları ve benzer kitapları daha iyi anlayabiliyoruz.

Yorum-2
Bu kitabı Ayşür Hürümü okumak oldukça zordu. Mülteciler, on yıl süren bir imparatorluk önce kıyılmış ve bir parça kozkoduz yağmalandı. Dört yüz yıldır idare edilen Osmanlı İmparatorluğunun büyük coğrafyası ve üyeleri değerleriyle birlikte gömülmüştür. Karlarıyla, beş milyon altın, her şeyi bulanlardan geride bıraktıklarını söyleyemez.

Benzer Kitaplar

1 Response

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir