Kırgızların Sosyo-Kültürel Durumları Pdf indir Pdf indir-Kırgızların Sosyo-Kültürel Durumları Pdf indir Pdf Oku-Kırgızların Sosyo-Kültürel Durumları Pdf indir Pdf Kitap

Kırgızların Sosyo-Kültürel Durumları Pdf indir

Kırgızların Sosyo-Kültürel Durumları Pdf

Kök Türkçe yazıtlarda adı geçen Türk boyları içerisinde, tarihleri çok eskiye dayanan ve Çin kaynaklarında bahsi geçenlerden birisi de Kırgız etnik adıdır. Çin yıllıklarında Kırgızları M.Ö. 201 olayları anlatılırken görmekteyiz. Kırgızlar Merkezi Asya`da yaşarken, sonraları Yenisey Nehri bölgesine göç eder ve Avrupa halkı olan Dinlinler ile karışırlar. Yenisey`deki Kırgızlar sarı saçlı ve mavi gözlüdür.

Kırgızlar Türkçe konuşur ve yazarlardı. Bugün Isık Göl havalisinde, Tekes, Talas ve Çu ırmaklarının yukarı taraflarında, Pamir ve Tanrı Dağlarında yaşayan Kırgızlar, milattan önceki adlarını günümüze kadar muhafaza edebilen yegane Türk boyudur. Türk halklarından biri olan Kırgızlar, eski zamanlardan bu yana Kırgız adıyla anılagelmişlerdir. Kırgız sözünün halk dilindeki biçimleri ve ilmi açıklamaları bulunmaktadır.

Buna karşılık Kırgız adının ortaya çıkışı hakkındaki efsaneler unutulmuştur. Halkın hafızasında, Orta Çağdaki mitolojik efsaneler Kırgız adını “kırk”+”kız”, kırk kızdan çıkan nesil fikri ile bağlantı kurmaktadır. XVI. Yüzyıldaki Molla Sayf ad-din “Kırk” ve “Guz” (Kırk Oğuz birliği) şeklinde; çoğu şecerelerde* Kırgız sözü, Oğuz Hanın torununun ismi olarak verilmektedir. Kırgız adının buna benzer pek çok şecere ve efsane açıklamaları mevcuttur.
(Tanıtım Bülteninden)

Benzer Kitaplar

1 Response

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir