Pdf Kitap pdf kitapları indir oku

Category: Pdf Kitap

Pdf Kitap


0

Refah Devletinin Yükselişi ve Düşüşü Pdf indir

Güvencesiz, endişeli birey özgür olamaz. Oysa liberaller çoğu zaman kişisel özgürlük ile kolektif sosyal güvenliğin birbirine taban tabana zıt olduğunu iddia ederler. Mücadele içindeki emek hareketi açısından ise sosyal güvenlik olmadan özgürlüğün, özgürlük olmadan...

0

Refah Devletinin Dönüşümü ve Özel Emeklilik Programları Pdf indir

1980’li yıllardan bu yana, sosyal risklerin toplumsallaştırılma mekanizması olan sosyal güvenlik sistemlerinin, kamu – piyasa ortaklığı ve / veya dışlanan kamu kavramsallaştırması temelinde, piyasalaşma ve bireyselleşme yönünde dönüşümüne tanık olunmaktadır. Emeklilik reformlarının farklı ülke...

Refah Partisi Nereden Nereye Pdf indir 0

Refah Partisi Nereden Nereye Pdf indir

Siyasi İslam, TBMM çatısı altında yalnızca RP’lilerle sınırlı olmayan bir güce sahip. Parlamento, 70 yıllık Cumhuriyet tarihinde siyasi İslamcıların en fazla etkili olduğu bir parlamento olarak dikkat çekiyor. RP dışındaki partilerde de siyasi İslamcı...

Küresel Güç ve Refah Pdf indir 0

Küresel Güç ve Refah Pdf indir

Ülkemizde siyasetle uğraşanlar iktisat, iktisatla uğraşanlar ise siyaset alanını genellikle ihmal etmektedirler. Doğal olarak ülkemizde, bu iki alanın karşılıklı etkileşimini ele alan çalışmaların sayısı yok denecek kadar azdır. Bu kapsamda kavram ve kuramların doğru...

0

Özgürlük ve Refah Makinesi Pdf indir

Her toplulukta birkaç insan mutlaka zengin ve hayat endişelerinden arınmış olarak emekli olur. Birkaçı ise çok çalışacak ve uzun yıllarını çalışmaya harcayacak, sonunda emekli olarak rahata kavuşacaktır. Ancak büyük kısmı hayatının 45 yılını bir...

0

Yaşlılık ve Refah Defteri Pdf indir

Dünya nüfusu hızla yaşlanmaktadır ve önümüzdeki on yıllarda tüm OECD ülkelerin-de yaşlı nüfusun dramatik bir şekilde artmaya devam etmesi beklenmektedir. Her ne kadar bugün modern toplumlarda yaşanan bir sorun olsa da, yaşlanmanın gelişmekte olan...

0

Liberalizm, Refah Devleti, Eleştiriler Pdf indir

Tarih, İktisat ve Siyaset Klasik İktisat Öğretisi Keynesci İktisat Öğretisi Parasalcı İktisat Siyasası Para Politikasına Hak Ettiğinden Fazla mı Değer Veriliyor? Bütçe ve Maliye Politikasına Hak Ettiğinden Fazla mı Değer Veriliyor? Tüketim Yetersizliği Fazla...

0

Refah Devleti ve Kapitalizm Pdf indir

Bazı düşünürler, refah devletinin kapitalizmin uzun tarihinde birkaç onyıllık döneme sıkışan geçici bir olgu olduğunu ve artık geride kaldığını ileri sürüyorlar. Bazıları ise refah devleti politikalarının biçim değiştirerek kapitalizmin uzun tarihi boyunca geçerliliklerini koruduğu...

0

Potansiyelinizi Arttırın – Korku ve Endişeyi Yenmek Pdf indir

“Potansiyelinizi Arttırın” serisinin yazarı, kişisel gelişim alanının en önemli isimlerinden Dr. Joseph Murphy bu kitabında, uyku bozukluğundan başlayarak en zorlu fiziksel rahatsızlıkların, bilinçaltımıza işlemiş korku ve endişelerden kaynaklandığına işaret edip; korkuyu ve endişeyi en...