Eğitim Kitapları pdf kitapları indir oku

Category: Eğitim Kitapları

Eğitim Kitapları Üzerine pdf kitap oku indir


1

Toplumun Direği Din Pdf indir

Din; geçmişten günümüze bütün toplumlarındireği mesabesindedir. Bubüyük gerçeğin insan ve toplumlara dahafaydalı olabilmesi için; dinle alakalı incelemeleryapan bilim dallarına da, büyükgörevler düşmektedir.Din sosyolojisi, bütün zenginliği içerisindedin ve toplumun karşılıklı ilişkileriniele almaya çalışan bir bilimdir....

0

Din Sosyolojisi Pdf indir

Toplumsal bir varlık olarak bireyler, genelde toplumsal yapı-din ilişkisini ve özelde toplumsal sorunlar karşısında dinin rolünü anlamaya ilgi duyabilirler. Ne var ki, din kaynaklı toplumsal olaylar çoğu defa uzman görüşüne başvurmayı gerekli kılacak ölçüde...

1

Din Sosyolojisi Sözlüğü Pdf indir

Her bilim dalının kendine özgü bir terminolojisi vardır. Aynı bilim dalında çalışan akademisyenler, uzmanlar ve öğrenciler ile disiplinler arası çalışmalar yapan araştırmacılar arasında sağlıklı bir iletişim kurulabilmesi için kavramlara yüklenen anlamların bilinmesi gerekir. Bu...

1

Kadının Hak Arama Rehberi Pdf indir

Kadınlar vardır ve kadınların hakları vardır… Kadınlara evde, işyerinde, sokakta; severken, sevilirken, aldatılırken, şiddet görürken, tacize ve tecavüze uğrarken çaresiz ve yalnız olmadıklarını hatırlatmak amacını taşıyan bu kitap, Türkiye’nin en ünlü boşanma avukatlarından, kadın hakları...

0

Himmet, Fıtrat, Piyasa Pdf indir

AKP iktidarı sosyal politika açısından bir dönüşümü temsil ediyor. Küresel kapitalizmin ve neoliberal politikaların dayatmalarının yanında, bu dönüşümü AKP’nin kendi siyasal-ideolojik zihniyet çerçevesi biçimlendiriyor. Neoliberal, neomuhafazakar ve neopopülist politikalar AKP’nin sosyal politikalarını kuşatıyor. Sosyal...

1

Uluslararası İlişkilere Giriş Pdf indir

Uluslararası İlişkilere Giriş Tayyar Arı; 1983’de ODTÜ idari Bilimler Fakültesi’ni bitirerek 1984 yılında Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F. Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak akademik yaşamına başlamıştır. Arı, 1991’de İstanbul Üniversitesi’nde doktorasını tamamlamasının ardından Yardımcı Doçent...

1

Eğitbilim – Pedandragoji Pdf indir

İsimlendirmeler önemlidir ama galiba asıl önemli olan genelde sosyal bilimlerin, özelde de eğitbilimin bilgisini dikkate alan bir toplumsal ve bireysel zihin yaratabilmektir. Şurası bir gerçektir ki Türkiye, artık “eğiti işi sadece eğitimcilere bırakılmayacak kadar...

0

Öğretim Teknolojileri ve Öğrenme Araçları Pdf indir

Bu kitap, eğitim fakültelerinde okutulan Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı dersleri için hazırlanmış olup, teknoloji destekli öğretme-öğrenme süreci ve materyal tasarımı konularını içermektedir. İlk bölümde 21. yüzyılın gerektirdiği öğrenme süreçleri ve yaşantılarını tanımlayan kitap,...

0

Pedagojik Formasyon İçin Ölçme ve Değerlendirme Pdf indir

Eser, öğretmen adaylarının hem pedagojik formasyon eğitimleri sırasında hem de öğretmen atamaları amacıyla yapılan sınavlarda gereksinim duyacakları konuları kapsamaktadır. Olabildiğince yalın ve işlevsel olan çalışma, ölçme ve değerlendirme alanlarında konunun özünü yakalayarak çok sayıda...