Dil Sanatları & Disiplinleri pdf kitapları indir oku

Category: Dil Sanatları & Disiplinleri

Dil Sanatları & Disiplinleri üzerine pdf kitap indir oku


1

Karnavaldan Romana pdf indir

Karnavaldan Romana pdf indir Mikhail Bakhtin 1920’lerde Sovyetler Birliği’nde 1975’te ölümüne kadar başlayan ve 1980 sonrası Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri entelektüel ortamını damgalayan bir insan bilimi ve dil filozofu, kültürü ve edebiyat kuramı...

1

Türkçenin Dil Bilgisi pdf indir

Türkçenin Dil Bilgisi pdf indir Dil, gerçek dünyayı dil birimleri ile yeniden kurmaktır. İnsanlardaki dil alanı, insanlığın hem ürün hem de yapımcı olduğu tek şey tüm insan başarılarının temelidir. Bu yüzden tüm insanlar dil...

0

Erken Modern Avrupa’da Kültürel Çeviri pdf indir

Erken Modern Avrupa’da Kültürel Çeviri pdf indir Bütün dünya Babil’de karışık olduğundan, çeviri bilgi ve düşüncelerin aktarılmasında yaşamsal öneme sahiptir. Çevirmenlerin bulunmaması kuşkusuz insanlığın, ufklarımızı dar daralttıkları her türlü kültürel alışverişten yoksun bir dünyaya...

0

Dil Felsefesi Edebiyat Kuramı – 1 pdf indir

Dil Felsefesi Edebiyat Kuramı – 1 pdf indir “Dilbilim Felsefesi – Edebiyat Teorisi”, edebiyatın materyali, felsefi tartışması, edebiyatla alakası, edebi teoriyi neyin yarattığı, edebiyatın neyi oluşturduğudur? Türkiye’de edebiyatın tanımlayıcı özelliklerini ortaya koyma açısından “ilk”...

0

En Eski Türkçenin İzlerinde pdf indir

En Eski Türkçenin İzlerinde pdf indir Orhun ve Yenisey Yazıtlarında Sözlükbilim Gerçekleri, Anlambilim ve Stilistik İnceleme Sözcük bilimi çalışmaları, Orkhun ve Yenisei yazıtlarında semantik çalışmaların ortaya koyduğu gerçekler “Bu çalışma ile Doğan Aksan, daha...

1

Uyanış Devirlerinde Tercümenin Rolü pdf indir

Uyanış Devirlerinde Tercümenin Rolü pdf indir (1901-1974) İstanbul’da doğdu. Mülkiye’den mezun olduktan sonra 1924-33 yılları arasındaki çeşitli illerde çeşitli liselerde tarih, coğrafya, psikoloji ve sosyoloji öğretmenliği yaptı. 1933’te Üniversite Reformu tarafından İstanbul Üniversitesi’ne atandı....

1

Kamus-ı Turki pdf indir

Kamus-ı Turki pdf indir “Lügatlar dil hazinesi içindedir, çünkü dil insan ifade etmek için bir araya getiren kelimedir” … “Şemsettin Sâmi” klasik eser ile başlar. Ne yazık ki hazineler bile bazen gerekli değildir. Sami’nin...

1

Din Dili pdf indir

Din Dili pdf indir Dini bağlamda konuşulan ifadeler son derece çeşitlidir. Açık ya da gizli ibadet anında yapılan dua, sır, dualar, övgü, övgü ve öğütler, kutsal metinler içindeki tarihsel kayıtlar ve şort bağlamında ifade...

0

Basın Arapçası pdf indir

Basın Arapçası pdf indir * Bu kitap, modern Arapça ilgilenen ve Arapça öğrenmek isteyenler tarafından çok sevilen önemli bir eserdir. * Seçilen Arap gazetelerinde haber makalelerinde pasajlar yayınlandı. * Metin dört başlık altında düzenlenmiştir....