Dil Sanatları & Disiplinleri pdf kitapları indir oku

Category: Dil Sanatları & Disiplinleri

Dil Sanatları & Disiplinleri üzerine pdf kitap indir oku


0

Almanca Sözlük Pdf indir

• İncelediğiniz bu sözlük, Almancada günlük hayatta en çok kullanılan sözcükler seçilerek hazırlanmıştır.• Kelimelerin gerçek anlamlarının yanında mecaz kullanımlara da yer verilmiştir.• Sözcüklerin türleri ile ilgili kısaltmalar da o kelimenin hemen yanında verilmiştir.• 30.000...

1

New Inside English Grammar Pdf indir

New İnside English Grammar, Anadolu Liselerinde ve üniversitelerde okuyan öğrencilerin, ingilizce dilbilgisi konularında çektiği sıkıntıları gidermek, onlara bolca alıştırma olanağı vermek ve bu konularda açıklama yapıp, Türkçe karşılıklarıyla beraber öğrenmelerini sağlamak amacıyla yazılmıştır. Ayrıca...

1

Karnavaldan Romana pdf indir

Karnavaldan Romana pdf indir Mikhail Bakhtin 1920’lerde Sovyetler Birliği’nde 1975’te ölümüne kadar başlayan ve 1980 sonrası Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri entelektüel ortamını damgalayan bir insan bilimi ve dil filozofu, kültürü ve edebiyat kuramı...

1

Türkçenin Dil Bilgisi pdf indir

Türkçenin Dil Bilgisi pdf indir Dil, gerçek dünyayı dil birimleri ile yeniden kurmaktır. İnsanlardaki dil alanı, insanlığın hem ürün hem de yapımcı olduğu tek şey tüm insan başarılarının temelidir. Bu yüzden tüm insanlar dil...

0

Erken Modern Avrupa’da Kültürel Çeviri pdf indir

Erken Modern Avrupa’da Kültürel Çeviri pdf indir Bütün dünya Babil’de karışık olduğundan, çeviri bilgi ve düşüncelerin aktarılmasında yaşamsal öneme sahiptir. Çevirmenlerin bulunmaması kuşkusuz insanlığın, ufklarımızı dar daralttıkları her türlü kültürel alışverişten yoksun bir dünyaya...

0

Dil Felsefesi Edebiyat Kuramı – 1 pdf indir

Dil Felsefesi Edebiyat Kuramı – 1 pdf indir “Dilbilim Felsefesi – Edebiyat Teorisi”, edebiyatın materyali, felsefi tartışması, edebiyatla alakası, edebi teoriyi neyin yarattığı, edebiyatın neyi oluşturduğudur? Türkiye’de edebiyatın tanımlayıcı özelliklerini ortaya koyma açısından “ilk”...

0

En Eski Türkçenin İzlerinde pdf indir

En Eski Türkçenin İzlerinde pdf indir Orhun ve Yenisey Yazıtlarında Sözlükbilim Gerçekleri, Anlambilim ve Stilistik İnceleme Sözcük bilimi çalışmaları, Orkhun ve Yenisei yazıtlarında semantik çalışmaların ortaya koyduğu gerçekler “Bu çalışma ile Doğan Aksan, daha...