Çocuk Hakları pdf indir Pdf indir-Çocuk Hakları pdf indir Pdf Oku-Çocuk Hakları pdf indir Pdf Kitap

Çocuk Hakları pdf indir

Çocuk Hakları pdf indir

Çocuk haklarının amacı; Çocukların topluma, refah içinde ve sorunsuz olarak yaşatılmasını sağlayacak bir dizi kavramın oluşturulması mıdır. Çocuk haklarının görünür kısmı sözleşmelerde bulunur ve bunların en geniş alanı Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’dir. Ülkemiz tarafından onaylanan bu Sözleşmenin ne ölçüde uygulandığını tartışmak gerekmektedir.

Bu kitap, çocuk haklarının Türkiye’de nasıl algılandığına ve çocuk haklarını tanıtmak, tanıtmak ve izlemek için nasıl şekillendirildiğine ilişkin eleştirel bir bakış sunmaktadır. Kitapta ayrıca, iyi çalışan bir çocuk hakları sisteminin Türkiye’de olması gerektiği konusunda bir model önerisi yer alıyor.

Bu kitabın, üniversite öğrencileri, çocuk hakları alanında çalışan akademisyenler, kamuda çalışan bürokratlar ve sivil toplumdaki çocuk hakları aktivistleri ve çalışmalarını planlaması için yararlı olacağına inanıyoruz.
Bütün iletişim sınırlarının zorlandığı bir çağda çocuklar özellikle bu tesisleri diğer yaş gruplarından daha iyi kullanıyorlar. Bu sebeple haklarını giderek ivme kazanarak öğrenirler ve bu hakları talep eder. Bütün çocuklar şimdi yetiştiriliyor ve küçülüyor. Bu kitabın çocuklara ufuk açacağını düşünüyoruz.

Çocuğun vücut geliştirme
Çocukların motor gelişimi
Çocuğun dil gelişimi
Çocuğun duygusal gelişimi
Çocuğun zihinsel gelişimi
Çocuğun entelektüel gelişimi
Çocuğun cinsel kimlik gelişimi
Çocuğun ahlaki gelişimi
Biyolojik bozukluklar
Davranış bozuklukları
İnsan haklarının niteliği
İnsan hakları ihlallerine örnekler
Çocuk haklarının niteliği
Çocuk haklarının resmi kaynakları
1924 Uluslararasi Cemiyeti Çocugun Haklari Cenevre Deklarasyonu
1959 Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Bildirgesi
Dünya Çocukların Yılı (1979) ve Çocuk Hakları Günü (20 Kasım)
Avrupa’daki son çocuk hakları çalışmaları
Çocuğun yararına üstünlük ilkesi
Çocuğun görüşünü alma ilkesi
Çocukların yaşam hakkının ihlali ile ilgili bazı örnekler
Çocuğun yaşam hakkı
Genel olarak çocuğun korunma hakkı
Çocuk kimlik hakkı
Çocuğun korunması hakkı
Çocuğun şecere haklarını koruma hakkı
Çocuğun ebeveyninin yararına olma hakkı
Çocuğun özel korunma ve yardım hakkı
Çocuğun özel yaşamını koruma hakkı
Çocuğun cinsel kimliğine saygı gösterme hakkı
Çocuğun her türlü şiddete karşı koruma hakkı
Çocuğun sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı
Çocuğun zararlı maddelerden korunma hakkı
Çocuğun silahlı çatışmaların etkilerinden korunma hakkı
Genel olarak çocuk gelişimi hakkı
Çocukların eğitimi hakkı
Çocuklar serbest zaman, rekreasyon, eğlence ve kültürel faaliyet hakkı
Çocuklar düşünce, vicdan ve din özgürlüğü hakkına sahiptir
Çocuğun sosyal refah hakkı
Çocuğun genel katılımı
Çocuğun görüşlerini ifade etme hakkı
Çocuğun toplanması, birliği ve diğer siyasi haklar
Çocuğun ekonomik hakları
Çocuğun genel yükümlülükleri
Çocuğun ailesine karşı yükümlülükleri
Çocuğun cezai sorumluluk
Çocuğun kamu hukuku kapsamındaki yükümlülükleri
Çocuk hakları alanında uluslararası kurum ve kuruluşlar
Yasadışı kötüye kullanımı önleme
Çocuklarda cinsel istismarın önlenmesi
sokak çocukları
Mülteci, vatansız, göçmen ve azınlık çocukları
Engelli çocuklar
Suçta çocuğun kullanımı önleme
Kurbanın veya tanıkların ifadesinin videoya çekilmesi ve uzman yardımı
Hapishanedeki hükümlü ve hapishanedeki çocuklar
Çocuklarla ilgili işlemlerin gizliliği
Çocuk mahkemeleri
Çocuk Şubeleri
Korumaya muhtaç çocukların tespiti ve korunması
Acil koruma kararı
Koruyucu ve destekleyici önlemler
Çocuğun denetimi
Ailenin Korunması Kanunundaki Tedbirlerin Yerine Getirilmesi
Ceza Muhakemesi Kanunundaki önlemlerin yerine getirilmesi

Benzer Kitaplar

1 Response

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir