Batıya Yön Veren Metinler 2 pdf indir Pdf indir-Batıya Yön Veren Metinler 2 pdf indir Pdf Oku-Batıya Yön Veren Metinler 2 pdf indir Pdf Kitap

Batıya Yön Veren Metinler 2 pdf indir

Batıya Yön Veren Metinler 2 pdf indir

On altıncı yüzyılın son çeyreğinden itibaren yapılan yenileme, özellikle Osmanlı İmparatorluğu olan Müslüman ülkelerin Batının karşısındaki entelektüelleri olan kayıp toprakları kurtarma arayışına yol açıyor. Bu çerçevede geliştirilen çeşitli tezler, sorunun kendisinin İslam dini değerlerinden ve Peygamber ve Sahaba’nın uygulamalardan kaynaklanmasının başlıca sebebidir. Buna göre, İslam dünyasının Batı devletleri tarafından yenilmesinin başlıca nedeni, kapitalizmin gelişme riskini üstlenecek olan işadamının tipolojisini üretebilecek kültürel geçmişin geliştirilmemesidir. Ernest Renan ve Lord Cromer gibi erken yüzyıl oryantalistleri ve bilim, felsefe ve teknolojinin geride kalmasının başlıca nedeni, İslam’ın özgür araştırmaya karşı olduğu ve özgür araştırma olmadığı “aydınlatıcı” entelektüellere göre. Bu söylem, Müslümanların başından beri felsefe ve bilgiye karşı düşman olduğunu öne sürüyor. Oryantalist değerlendirmelere yanıt olarak, Cemaleddin Afgani’den Namık Kemal’e kadar pek çok Müslüman aydın tarafından alınan “özür” savunma tarzı Batı zihniyetinin gerçeğini aydınlatamadı ve rekabet açısından tatmin edici sonuçlara yol açmadı.
Buna karşılık, 1570-1815 yılları arasındaki Yahudi-Hıristiyan, Yakın Doğu ve Yunan-Roma geleneklerinin sorgulanmasıyla başlayan entelektüel patlamalar, “bilginin yeniden tanımlanması” olarak ifade edilen büyük bir düşünce devrimi ile sonuçlandı. Dünya tarihini Thomas Hobbes’dan Spinoza’ya, William Shakespeare’den Karl Marx’a kadar düşünmüş olan düşünürler, Avrupa-Amerikan toplumu, MS 3. yüzyılda Kıbrıs yazısının tanıyamayacağı şekilde değişecektir.

Batı’daki Metinler’in ikinci cildi, Batı uygarlığının tanınması yolunda entelektüel yansımalarımıza yüzlerce yıldır attığımız metinleri sunuyor; ilk sömürge girişimleri gözlemlendiği 1570’lerden günümüze kadar olan dönemin bilimsel otobiyografisine kadar Alman fizikçi Max Planck, kuantum teorisinin babası. Şüphesiz, Batı’ya Yönelik Metinlerin katılacağı muazzam bir maceradır; bu metinlerle tanışma, diğer bir deyişle okuyucularına özel bir sabır, azim ve çaba sarf etmiştir.

Batıya Yön Veren Metinler Okuyucu Yorumları
Yorum-1
Konular tarihsel süreç perspektifi ile değil çok akıcı bir biçimde anlatılıyor, ancak birbirlerini tetikleyen efektler ve olgular sayesinde hem başladıktan sonra, hem de başucu bir kitap olarak, etkileyici bir kitapta etkileyici bir metin olarak ayrılmak mümkün değil,

Yorum-2
Her kitaba kültürümüzü biraz daha yakından tanımak için bir şans buluyoruz. Bu kez Alev Alatlı, kendi kültürümüzle Batı kültürümüzü karşılaştırmamızı ve Batı Batı’sını oluşturan temel değerleri öğrenmemizi sağlıyor.

Benzer Kitaplar

1 Response

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir